Kullanıcı Sözleşmesi

Kullanıcı Sözleşmesi

Kullanıcı Sözleşmesi

Kullanıcı kayıt formu doldurularak veya sosyal medya ağları üyeliği (Facebook, Twitter, Pinterest ve benzerleri) aracılığıyla www.elazigyemek.com adresinden veya bu adres üzerinden erişilebilen web-sitelerini kapsayan siteler üzerinden elazigyemek.com sistemine üye olunabilir. Her elazigyemek.com kullanıcısı, Elazığ Yemek  ile akdetmiş olduğu işbu Kullanıcı Sözleşmesi(“Sözleşme”) hükümlerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.

Elazigyemek.com kullanıcılarına internet ortamında, mobil telefonlarda, akıllı TV sistemlerinde veya benzer platformlarda geliştirilebilen uygulamalardan sisteme üye işyerlerinden yemek siparişi verme imkanı ve buna ilişkin sair hizmetler sunar.

Her Elazigyemek.com kullanıcısı, kendisinin belirleyeceği bir “kullanıcı adı” veya e-posta adresi ile “şifre” ye sahip olur.

“Kullanıcı adı” e-posta adreslerinde olduğu gibi her üyeye özeldir ve aynı kullanıcı adı farklı üyelere verilmez.

Her kullanıcının Elazigyemek.com üyeliği gerektiren sistemlere bağlanabilmesi için kullanıcı adını veya kayıtlı e-posta adresi ile şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem Elazigyemek.com sistemine giriş yapmak şeklinde tanımlanmıştır “Şifre” sadece ilgili kullanıcının bilgisi dâhilindedir.Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde Elazigyemek.com, talep üzerine kullanıcının Elazigyemek.com sisteminde kayıtlı e-posta adresine yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı gönderecektir. Şifre'nin belirlenmesi ve korunması tamamıyla kullanıcının kendi sorumluluğundadır ve Elazigyemek.com şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değildir.

Elazigyemek.com kullanıcılarını Elazigyemek.com’ da kayıtlı adreslerinin bulunduğu bölgelerdeki ve sair şekilde yararlanabilecekleri promosyonlar ile Elazigyemek.com sistemi dahilindeki yeni hizmet veya projelerden e-posta yolu ile haberdar edebilecektir. Ayrıca Elazigyemek.com kullanıcılarına sosyal medya kanalları dahil olmak üzere kullanıcıların Elazigyemek.com sistemi ile paylaştıkları her türlü iletişim kanalı üzerinden ulaşabilir ve çeşitli promosyon, kampanya ve benzer bilgileri paylaşabilecektir.

Kullanıcıların belirlemiş oldukları Elazigyemek.com sisteminde kayıtlı isim, adres ve telefon numarası, siparişin daha çabuk ve doğru teslimi amacıyla siparişi teslim eden üye işyeri ile paylaşılacaktır.

Elazigyemek.com, sisteminde kayıtlı isim, adres ve telefon numarasının siparişi teslim eden üye işyeri ile paylaşılmasından dolayıkullanıcı ve üye işyeri arasında ortaya çıkabilecek her türlü problemden veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.

Elazigyemek.com sisteminin kullanılması ile oluşacak data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. Elazigyemek.com, söz konusu bilgilerle kullanıcı üyelik bilgilerini açıklamadan demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler Elazigyemek.com Gizlilik Politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

Kullanıcı, Elazigyemek.com hizmetlerinden yararlandığısırada,

Kullanıcı kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunuve ve Elazigyemek.com’da oluşturulmuş her bir Kullanıcı adı için yalnızca biradet e-posta tanımlanabileceğini, tanımlanan e-posta adresinindeğiştirilemeyeceğini , yeni bir e-posta adresinin ancak Elazigyemek.comüzerinde yeni bir kullanıcı oluşturulması halinde tanımlanılabileceğini; bubilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından(şifre unutma gibi) doğacak kendisinin ya da üçüncü kişilerin zararlarındandolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde Elazigyemek.comüyeliğinin sona erebileceğini;

“Kullanıcı adı” veya kayıtlı e-posta adresiyle yapacağı hertürlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu;

Elazigyemek.com tarafından verilen hizmetlerin veyazılımların telif hakkının Elazigyemek.com'a ait olduğunu, bu yazılımlarıhiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını;

Elazigyemek.com hizmetlerini kullandığında ileri sürdüğüşahsi fikir, düşünce, ifade, Elazigyemek.com ortamına eklediği dosyaların,gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve üyeişyeri ile kullanıcı arasında oluşabilecek ihtilaflar dahil ancak bunlarlasınırlı olmamak üzere Elazigyemek.com'un bu dosyalardan dolayı hiçbir şekildesorumlu tutulamayacağını, Elazigyemek.com’un bu görüş ve düşünceleriyayımlayıp, yayımlamamakta serbest olduğunu ayrıca bu görüş ve yorumlarımoderatörler aracılığıyla düzenleyip, imla hatalarını düzeltme hakkıbulunduğunu;

Elazigyemek.com tarafından sağlanan hizmetlerde bazıhallerde 18 yaşından büyüklere ait içeriğin yer alabileceğini, bu içeriğinusule aykırı şekilde görüntülenmesi sebebiyle Elazigyemek.com'un sorumluolmayacağını;

Elazigyemek.com servislerinin kullanımı sırasında kaybolacakve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan Elazigyemek.com'unsorumlu olmayacağını;

Elazigyemek.com' da sunulan hizmetlere Elazigyemek.comtarafından belirlenen şekil dışında ve/veya yetkisiz şekilde ulaşmamayı veyazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanlarıkullanmamayı ve anılan kurallara uymadığı durumlarda Elazigyemek.com'unuğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararı karşılamayı;

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumunaİlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat uyarınca Elazigyemek.comüzerinden tütün mamulleri ve alkollü içecek satışı kati suretle yapılmadığını, Elazigyemek.comvasıtasıyla tütün mamulleri ve alkollü içecek temin etmemeyi ve üye işyerlerinebu konuda talepte bulunmamayı, aksi yöndeki işlemlerin üyeliğin iptali ve işbuSözleşme’nin feshi ile sonuçlanabileceğini;

Kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından veyakullanılmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Elazigyemek.com'unsorumlu tututalamayacağını;

Kullanıcı paylaşımlarının üçüncü kişiler tarafından izinsizşekilde kullanılmasından, paylaşılmasından veya yayınlanmasından dolayıgelebilecek zararlardan Elazigyemek.com’un sorumlu olmayacağını;

Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyetikanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı, politik mesajlar içeren, 3.kişilerin fikri veya sınai mülkiyet haklarını ihlal eder nitelikte kullanıcıadı, fotoğraf ve rumuz kullanmamayı; mesaj veya yorum göndermemeyi;

Ortama eklenecek kullanıcı adları, fotoğraflar, yazışmalar,konu başlıkları ve rumuzların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygunolmasını; politik mesajlar içermemesini; ve söz konusu ibareler, yazışmalar vefotoğraflar ile ilgili tüm yayımlama, işleme ve çoğaltma, yayma, temsil,işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, üçüncükişilere devir ve temlik hakları dâhil olmak üzere 5846 sayılı ve 5.12.1951tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda sayılan tüm mali hakların Elazigyemek.com’adevredildiğini;

Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi;

Diğer kullanıcıların Elazigyemek.com sistemini kullanmasınıolumsuz etkileyecek şekilde davranmamayı;

Elazigyemek.com sistemi veya ona bağlı olarak geliştirilensistem ve uygulamalarda yer alan hizmetleri kötüye kullanmayacağını ve busistemi kullanan diğer kullanıcıların haklarını ihlal eden nitelikte veya zararveren hiçbir davranışta bulunmayacağını ve söz konusu kötüye kullanımneticesinde Elazigyemek’nin veya ilgili kullanıcının uğrayacağı tüm zararlardansorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu ve böyle bir kullanımın tespitedilmesi halinde Yemek Sepeti’nin bu kullanıcının ilgili hizmetteki hesabını yada hesabının kullanıcı adı, profil fotoğrafı ve benzeri kısımlarını kapatmaveya limitleme veya Elazigyemek üyeliğini sona erdirme hakkının bulunduğunu;

Kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici,ahlaka aykırı, yakışıksız veya kanun dışı materyal veya bilgiler yayımlamamayı,basıp çoğaltmamayı, dağıtmamayı;

Reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayıveya satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma veya zincirmektup faaliyetlerinde bulunmamayı;

Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere veyayazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi;

Elazigyemek.com hizmetleri kullanarak elde edilen herhangibir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamen kullanıcının rızası dâhilindeolduğunu, kendi bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıplarınsorumluluğunun tamamen kendisine ait olduğunu, Elazigyemek.com sistemininkullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Elazigyemek.com'dantazminat talep etmemeyi;

Elazigyemek.com'dan izin almadan Elazigyemek.comservislerini ticari veya reklam amacıyla kullanmamayı;

Elazigyemek.com'un, dilediği zaman veya sürekli olarak tümsistemi izleyebileceğini;

Kurallara aykırı davrandığı takdirde Elazigyemek.com'ungerekli müdahalelerde bulunma ve kullanıcıyı hizmet dışına çıkarma ve üyeliğineson verme hakkına sahip olduğunu,

Elazigyemek.com'un, kendi sistemini ticari amaçlakullanabileceğini;

Kanunlara göre iletilmesi yasak olan bilgileri iletmemeyi vezincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayanverileri paylaşmamayı;

Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, yaymamayı,kötüye kullanmamayı;

Online Ödeme Yöntemi ile ödeme yapılmadığı durumda siparişteslimi sırasında hizmetin daha önceden kendilerine bildirilmiş olan ücretiniseçilen ödeme aracıyla ödemek durumunda olduğunu aksi takdirde ürününkendilerine teslim edilmeyebileceğini;

Elazigyemek.com sisteminde çerez (cookie/tanımlamabilgileri) kullanıldığını, çerezlerin bir internet sitesinin kullanıcınınbilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktardığı bilgi parçalarıolduğunu, bunların kullanıcıların Elazigyemek.com’da gezinmesine olanaksağladığını ve gerektiğinde siteye erişen kullanıcıların ihtiyaçlarına uyguniçeriklerin hazırlanmasına yardımcı olduğunu beyan, taahhüt ve kabul eder.

Elazigyemek.com herhangi bir zamanda sistemin çalışmasınıgeçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Elazigyemek.comgüvenliği şüphesi doğuran kullanıcı işlemlerinden dolayı ilgili kullanıcılarınOnline Ödeme Yöntemi aracılığı ile ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıyaalabilir veya tamamen durdurabilir.Sistemin veya Online Ödeme Yöntemikullanımının geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasındandolayı Elazigyemek.com’un kullanıcılarına veya üçüncü kişilere karşı hiçbirsorumluluğu olmayacaktır.Kullanıcı adı veya e-posta ile şifre Elazigyemek.comtarafından sunulan başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek veonaylanacaktır. Elazigyemek.com kullanıcı kayıt formunu eksiksiz doldurmuşüyelerin veya Elazigyemek.com sistemine giriş yapan kullanıcıların yeni birşifreye sahip olmalarını veya şifrelerini kullanmalarını münhasıran süresiz olarakengelleyebilecektir.Elazigyemek.com, hizmetlerinin zamanında, güvenli vehatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru vegüvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekliözeni gösterecektir ancak bunları taahhüt etmemektedir.Elazigyemek.comkullanıcıların sistemden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracaklarıdosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarlayedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Elazigyemek.comsorumlu tutulmayacaktır.Elazigyemek.com kendi ürettiği ve/veya dışardan satınaldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet vemülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.Elazigyemek.com sistemindekisatışlar, üye işyeri menülerinin sipariş anındaki mevcudiyetiyle sınırlıdır. Elazigyemek.comilgili üye işyerinde bulunmayan ürünlerin kullanıcıya tesliminisağlayamayabilir. Ürünlerin Elazigyemek.com sisteminde teşhir edilmesi bunlarınstokta bulunduğu anlamına gelmemektedir.Elazigyemek.com kullanıcılarınınürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğinkullanıcı resimleri, panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi,belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin her türlü yazılı ve görselmecrada yayınlanma, işleme, sosyal medya ağlarında paylaşma ve/veya Elazigyemek.comsistemi içinde Elazigyemek.com tarafından uygun görülecek başka bir adresetaşıma veya kendi takdirinde olmak üzere internet sitesinden kaldırma haklarınasahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması,işlenmesi ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilindedir. Bu hallerde kullanıcı, Elazigyemek.com'danhiçbir telif ücreti talep etmeyecektir.Elazigyemek.com sisteminde satışasunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü Elazigyemek.comsistemindeki üye işyerlerine aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hataoluştuğu takdirde Elazigyemek.com kullanıcıları bilgilendirerek, bu hatayıdüzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal edebilir.Elazigyemek.comsisteminde satışa sunulan ürünlerin içeriğine dair doğru ve dürüst açıklamayapılmasına dair Elazigyemek.com gerekli özeni gösterecektir ancak üyeişyerlerinin sipariş içeriklerine dair yaptıkları eksik ve/veya hatalıaçıklamalardan dolayı oluşacak problemlerden veya zararlardan Elazigyemek.comsorumlu değildir.Elazigyemek.com, kullanıcının Elazigyemek.com sistemidışındaki web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde kullanıcı geçişyapacağı sitelerin içeriğinden Elazigyemek.com'un sorumlu olmadığını peşinenkabul eder.Elazigyemek.com kullanıcı üyeliği gerektirmeyen hizmetleri zamaniçinde üyelik gerektiren bir hale dönüştürülebilir, ilave hizmetler açabilir,bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli haledönüştürebilir. Bu durumda kullanıcının Sözleşme’yi feshederek, üyeliktenayrılma hakkı saklıdır.Elazigyemek.com, ileride doğacak teknik zaruretler vemevzuata uyum amacıyla kullanıcıların aleyhine olmamak kaydıyla işbuSözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerinideğiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.Elazigyemek.com üyerestoranların sağladığı içerikten sorumlu değildir.

Kullanıcılar, Elazigyemek.com sistemi üzerinde verilen tüm siparişlerin, yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, bunların tekrar satış amaçlı olmadığını kabul ederler.

Elazigyemek.com kullanıcıları Elazigyemek.com sisteminden verdikleri siparişin ücretini, Elazigyemek.com sisteminde ilgili üye işyerinin sunduğu seçenekler arasından sipariş verirken seçtikleri şekilde teslim esnasında ödeyebilir. Kullanıcılar ayrıca Online Ödeme Yöntemi kullanarak banka kartı, kredi kartı veya benzer bir ödeme aracı ile diğer ödeme sistemleri (örneğin Papara) vasıtasıyla anında online ödeme de yapabileceklerdir. Online Ödeme Yöntemi seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Online Ödeme Yöntemi ile ödemesi yapılmış siparişlerde, sipariş karşılığı fiş/fatura Elazigyemek.com tarafından değil siparişi alan restoran tarafından düzenlenir. Online Ödeme Yöntemi kullanılarak verilen siparişlerde, Elazigyemek.com,sipariş edilen ürünlere ilişkin bedelleri restoranların nam ve hesabına Kullanıcılardan tahsil etmek için restoranlar tarafından münhasır olarak yetkilendirilmiştir. Kullanıcılar, Online Ödeme Yöntemi kullanılarak verilen siparişlerde ödemeyi Elazigyemek.com’a yapmakla ödeme yükümlülüklerini ifa etmiş olmaktadır. Vale Hizmeti kullanılarak online ödeme yöntemi, kapıda kredikartı/banka kartıyla ödeme yöntemi, kapıda nakit ödeme yöntemi dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü ödeme yöntemiyle gerçekleşen siparişlerde, Elazigyemek.com, sipariş edilen ürünlere ilişkin bedelleri restoranların nam ve hesabına Kullanıcılardan tahsil etmek için münhasır olarak yetkilendirilmiştir. Kullanıcılar, vale hizmeti kullanılarak verilen siparişlerde ödemeyi online ödeme yöntemi, kapıda kredi kartı/banka kartıyla ödeme yöntemi, kapıda nakit ödeme yöntemi dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü ödeme yöntemiyle yapmakla, restorana ve Elazigyemek.com'a karşı ödeme yükümlülüklerini ifa etmiş olmaktadırlar.

Kullanıcı Elazigyemek.com’a üye olurken Kullanıcı Sözleşmesini onaylamak ve üyelik sonrası Web Sitesi içerisindeki hareketleri esnasında, veri sorumlusu Elazigyemek ile paylaştıkları ad, soyadı, elektronik posta adresi, sipariş adres/adresleri,telefon numarası gibi kişisel verilerinin (“Kişisel Veri/ler ”) Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde işlenmesine, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Kişisel Veriler’ in işlenmesi, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılması Kullanıcı ile Elazigyemek.com arasında kurulan hukuki ilişkiye dayanmaktadır. Kişisel Veriler Elazigyemek.com ve Elazigyemek.com iştirakleri tarafından işbu sözleşmesel ilişki kapsamında ve Elazigyemek.com ve iştiraklerinin sözleşmesel ilişkisi bulunan iş ortakları tarafından pazarlama,analiz, istatistik gibi amaçlarla işlenebilir, 3.kişilere ve yurtdışına aktarılabilir veya anonimleştirilerek kullanılabilir. Buna ek olarak Kullanıcılar Kişisel Verileri dışındaki sipariş bilgileri(sipariş verdikleri restoranlar, sipariş verilen ürün tipi, sipariş adedi, sipariş saati, sipariş verilen bölge gibi Web Sitesi (veya kullanılan benzeri mobil veya elektronik mecra)üzerindeki tüm davranışları, sipariş detayları gibi) ve benzeri verilerinin(“Veri/ler”) Elazigyemek.com, Elazigyemek.com iştirakler ive iş ortakları tarafından kaydedilmesi, işlenmesi ve listelenmesinde ve/veya anonimleştirilerek analizlerde 3. kişilerle hizmetin daha iyi sağlanması veya çeşitli uygulamaların veya programların Elazigyemek.com üzerinde çalıştırılabilmesi için anonim şekilde kullanılmasına açık rızalarının olduğunu kabul ve beyan ederler.

Üye iş yerleri tarafından yapılan ürün teslimatı sürecinde kullanıcı, Elazigyemek.com sisteminde seçtiği adreste bulunamaz ise siparişi kesinlikle başka bir adrese bırakılmayacaktır. Bu durum çerçevesinde kullanıcı kendisinin bulunmadığı bir adrese sipariş vermiş olduğu için doğacak kanuni yükümlülükleri kabul etmek durumundadır.

Online Ödeme Yöntemi ile ödemesi yapılmış siparişlerle sınırlı olmak üzere kullanıcıya ücret iadesi ancak kullanıcı adresinin sipariş verilen restoranın gönderim alanı dışında olması nedeniyle siparişin zorunlu iptali;Sipariş edilen ürünün teslimatının gecikmesi durumun da ilgili restoran onayı üzerine yapılan iptal durumunda yapılacaktır. İptale konu siparişe ilişkin ilgili restoran bir fiş veya fatura düzenlemiş ve bu kullanıcıya teslim edilmiş ise ilgili restoran görevlisine iadesi gerekmektedir. Elazigyemek.com,yalnızca kullanıcıdan kaynaklanan sebeplerden dolayı (örneğin kullanıcının evde olmaması, yanlış adres bilgisi vermesi, siparişi teslim almaması gibi) ücret iadesi yapmama hakkını saklı tutar. Online Ödeme Yöntemi dışındaki ödeme vasıtaları ile ödemesi yapılmış siparişlerde ücret iadesi, Elazigyemek.com’ un bünyesinde bulundurduğu üye iş yerleri tarafından doğrudan yapılmaktadır. Elazigyemek.com, üye iş yerleri tarafından yapılacak ürün iadesi koşullarına ilişkin olarak doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

Elazigyemek.com sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, siparişleri, yorum/değerlendirmeleri vb. Elazigyemek.com Gizlilik Politikası’ na tabi olacak şekilde en az üç (3) yıl boyunca saklanır.İşbu Sözleşme’nin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta Elazigyemek.com sisteminde saklanan veriler ile kullanıcı kayıtları bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder.İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Sözleşme’nin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Elazığ Merkez Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

İşbu Sözleşme taraflar arasında kullanıcının, kullanıcı kayıt formunu doldurmasından itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer.

Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdire bileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.